Kasutustingimused

 

Positsioon, mida nõustud kohandama, on oma olemuselt rangelt vabatahtlik. Sellest tulenevalt täidad kõiki kohustusi vabatahtlikult ning seetõttu ei kuulu määratlemisele hüvitised ega töötasu. Kompenseerimisele kuuluvad üksnes eelnevalt kirjalikult kokku lepitud mõistlikud kulutused. See ei ole agendi-,  töö- ega töövõtusuhe (st te ei ole agent, töötaja ega konsultant) ning sobitamisele ei kuulu sellekohased õigused ja kohustused.

Hoolitse vastutustundlikult nii Teie enda kui teiste tervise ja turvalisuse eest. Zelos, inimesed, keda sa oma vabatahtliku tööga aitad, juriidiline isik, kes sinu tööd korraldab ning teised asjasse puutuvad isikud ei vastuta sinu tervise ega turvalisuse eest. Nakatumise välistamiseks tarvilike meetmete rakendamine (muuhulgas näomaski ja kinnaste kasutamine, teiste inimestega lähedase füüsilise kontakti  vältimine) kuuluvad teie vastutusalasse. Juhul kui nakatute vabatahtliku töö ülesannete täidesaatmise käigus, kuulub vastutus täies ulatuses Teile. Antud olukorras palutakse Teil vabatahtlik töö katkestada ning teavitada haigestumisest oma otsest vabatahtliku töö juhendajat. Juhul, kui satute olukorda, mis on võimalikuks ohuks sinu või teiste tervisele ja/või turvalisusele, andke sellest viivitamatult Zelose rakenduse kaudu teada ning jää ootama tegutsemisjuhiseid.

Made with ❤️ at #HackTheCrisis hackathon.

Skip to content