Vabatahtlike tööjõu kasutajatele

 

Teile teenust pakkuvad inimesed on vabatahtlikud. Sellest tulenevalt on teenuse kasutamine tasuvaba ning Teid ei kohelda kui tarbijat.

Vabatahtlikud, Zelos ja teised asjaga seonduvad juriidilised kui ka füüsilised isikud ei vastusta sinu tervise ja turvalisuse eest. Kandke vastutustundlikult hoolt Teie ja teiste tervise ja ohutuse eest. Nakatumise välistamiseks tarvilike meetmete rakendamine (muuhulgas näomaski ja kinnaste kasutamine, teiste inimestega lähedase füüsilise kontakti vältimine) kuuluvad teie vastutusalasse. Juhul kui kahtlustate tervisele, turvalisusele või muu võimalikult ohtliku probleemi tekket nii Teile endale kui ka teistele, teavitage sellest viivitamatult.

Made with ❤️ at #HackTheCrisis hackathon.

Skip to content